Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία Θεοδωρακόπουλος Άγγελος & Σία ΟΕ. «ΔΙΔΑΧΟΣ» ιδρύθηκε το 1989 με αντικείμενο την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων. Mε αργά σταθερά βήματα προσπαθήσαμε και βελτιώσαμε τις υπηρεσίες μας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των χρόνων είναι η ικανότητα της εταιρίας μας να δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και Εξωτερικό. Στεγασμένη σε 1500 τμ ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και με σύγχρονης τεχνολογίας.

Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας Η εταιρεία μας