Σκαπτική Καδένα Αγωγών

Σκαπτική καδένα (αλυσίδα) με Ιταλικό γρουπ και άξονα με συμπλέκτη για όλους τους τύπους τρακτέρ.
Το μέγιστο βάθος κοπής είναι τουλάχιστον 1250cm και διαθέτει ρύθμιση τουλάχιστον για τέσσερα διαφορετικά βάθη κοπής.
Η κίνηση της αλυσίδας κοπής για τα διαφορετικά βάθη εργασίας γίνεται με την χρηση PTO του ελκυστ'ηρα.
Διαθέτει ατέρμονα κοχλία για απομάκρυνση χωμάτων εκσκαφής
Χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ
ΚΟΠΗ
ΒΑΘΟΣ
ΥΔΡ. Μ.
ΣΑΣΜΑΝ
ΚΑΔΕΝΑ
Σ1200
20
0.20 cm
1.2

TV-22D
RENOLD
Χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ
ΚΟΠΗ
ΒΑΘΟΣ
ΥΔΡ. ΜΠΟΥΚ.
ΣΑΣΜΑΝ
ΚΑΔΕΝΑ
Σ1200
20
0.20 cm
1250

TV-22D
Μαχαίρια Η Βίντια
Περισσότερα Χαρακτηριστικά
Γκρούπ TV-22D 1x3 Comer Industries
Κοχλίας Φ150 για τον εξαγωγέα χωμάτων και καλυψη αυλακίου
Μπουκάλα Υδραυλικού με εμβολο Φ35 κομπλε με ασφαλιστικό
Σκαπτική καδένα με μαχαίρια (Διατίθεται και με βίντια για πετρώδες)
Slider