Πιρούνα - Καπνοσυλλέκτες για τρακτέρ

Κλαδοσυλεκτης ενισχυμένος με κοιλοδοκό

Πιρούνια ορθογώνια 12mm για βαριές μεταφορες
Πλαίσιο Ανοιχτο για μεγαλύτερη ορατότητα και γρήγορης φόρτωσης
ΠΙΡΟΥΝΑ ΥΒΤ
Χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ
ΠΙΡΟΥΝΕΣ
ΥΨΟΣ
ΠΙΡΟΥΝΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΒΑΡΟΣ
ΠΥΒΤ1-8
2.500cm
8
1.300cm
1.300cm
2
1.000kg
Χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ
ΠΙΡΟΥΝΕΣ
ΥΨΟΣ
ΠΙΡΟΥΝΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΒΑΡΟΣ
ΠΥΒΤ1-8
2.500cm
8
1.300cm
1.300cm
2
1.000kg
Περισσότερα Χαρακτηριστικά
Πιρούνια ορθογώνια 12mm για βαριές μεταφορες
Πλαίσιο Ανοιχτο για μεγαλύτερη ορατότητα και γρήγορης φόρτωσης
Slider