Μονουνο άροτρο βαθειάς σάρωσης

Πλαίσιο με σωληνοειδή δομή υψηλής αντοχής μικρο-κράμα χάλυβα
ημι-ελικοειδή στοιχεία με υνί ορνιθόρυγχος. στοιχεία ημι-ελικοειδείς με αναστρέψιμη άκρη.
Ατσάλινο Φτερό & παράφτερο
Σταβάρι 35-55mm θώρακας
Ζεψες ενισχυμένες με πλαίσιο
Χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ
ΙΝΤΣΕΣ
ΥΨΟΣ
HP
ΠΑΡΑΦΤΕΡΟ
AM1
14"
0,70μ
65+
Χ
ΤΥΠΟΣ
ΙΝΤΣΕΣ
ΥΨΟΣ
HP
ΠΑΡΑΦΤΕΡΟ
AM2
16"
0,80μ
85+
Χ
ΤΥΠΟΣ
ΙΝΤΣΕΣ
ΥΨΟΣ
HP
ΠΑΡΑΦΤΕΡΟ
AM3
18"
0,90μ
105+
ΤΥΠΟΣ
ΙΝΤΣΕΣ
ΥΨΟΣ
HP
ΠΑΡΑΦΤΕΡΟ
AM4
20"
1,00μ
120+
ΤΥΠΟΣ
ΙΝΤΣΕΣ
ΥΨΟΣ
HP
ΠΑΡΑΦΤΕΡΟ
AM5
22"
1,05μ
140+
ΤΥΠΟΣ
ΙΝΤΣΕΣ
ΥΨΟΣ
HP
ΠΑΡΑΦΤΕΡΟ
AM6
24"
1,10μ
170+
ΤΥΠΟΣ
ΙΝΤΣΕΣ
ΥΨΟΣ
HP
ΠΑΡΑΦΤΕΡΟ
AM7
26"
1.25μ
200+
Χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ
ΙΝΤΣΕΣ
ΥΨΟΣ
HP
ΠΑΡΑΦΤΕΡΟ
AM1
14"
0,70μ
65+
Χ
AM2
16"
0,80μ
85+
Χ
AM3
18"
0,90μ
105+
AM4
20"
1,00μ
120+

AM5
22"
1,05μ
140+
AM6
24"
1,10μ
170+

AM7
26"
1.25μ
200+
Περισσότερα Χαρακτηριστικά
Ατσάλινο Φτερό άροτρου κομμενο και κατεργασμένο
Ζεψες 3ου Δεσμού υψηλής αντοχής με ρυθμιζόμενη κλήση
Παράφτερο 15mm με 2 θεσεις
Σταβάρι θωρακας κατεγρασμένο απο Παντογράφο 45mm - 65mm
Υνι κοπη απο CNC Θώρακας με χαμηλώτερη φθορά
Slider