Αυλακωτήρας
Αυλακωτήρας για τρακτέρ,
Με εναλλασσόμενο υνι,
Σταβάρι ενισχυμένο 25mm
γρήγορο αυλάκωμα με ταχύτητα 15-20 km/h
Βάση στήριξής με Δ.
Χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ
ΒΑΣΗ ΣΤΙΡΗΞΗ
ΒΑΘΟΣ
ΑΥ-1
ναι
25cm
Χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ
ΒΑΣΗ
ΒΑΘΟΣ
ΑΥ-1

25cm
Περισσότερα Χαρακτηριστικά
Βαση στίρηξης αυλακτωτήρα
Υνι με σταβαρι και φτερά ΣΕΤ
Slider